FANDOM


Gromada 88

Sensates z Gromady 8/8

Sensate – osoba zdolna do telepatycznego i empatycznego połączenia z innymi sensates na całym świecie. Zbiór sensates należących do tej samej grupy nazywany jest gromadą lub węzłem.

Biologia Edytuj

Chociaż sensates w zasadzie są ludźmi, „niewielka genetyczna mutacja” pozwala im odczuwać to samo, co inni członkowie ich gromady oraz dzielić się z nimi wiedzą, jak również odwiedzać innych sensates. Członkowie gromady, bez względu na dzielącą ich odległość, urodzili się tego samego dnia i dokładnie w tym samym momencie wzięli pierwszy oddech.

Gromada aktywuje się w momencie „narodzin” przez innego sensate – „matką” gromady będącej głównymi bohaterami serialu była Angelica Turing. Od momentu „odrodzenia” członkowie gromady przez pewien czas doświadczają migren, które jednak ostatecznie przechodzą.

Ssensate połączeni są przez substancję znaną jako psycellium – „system psycho-nerwowy”.

Umiejętności Edytuj

Sensates posiadają dwie główne umiejętności: „odwiedzanie” i „dzielenie się”.

Odwiedzanie Edytuj

Kiedy jeden sensate odwiedza drugiego, mogą rozmawiać i doświadczać otoczenia, w którym się znajdują. Członkowie gromady mogą odwiedzać się przeszkód, z kolei sensates z innych gromad dopiero po tym, jak osobiście nawiążą kontakt wzrokowy. Przykładowo Jonas mógł odwiedzać Willa i Nomi dopiero po tym, jak zobaczył ich osobiście, podczas gdy Whispers nie mógł odwiedzić Nomi, chociaż widział ją oczyma Nilesa Bolgera. Odwiedzający się sensates czują się fizycznie, np. podczas pocałunku, tym niemniej odwiedzający nie znajduje się przy odwiedzanym w fizycznej postaci. Nie można odwiedzić kogoś, kto znajduje się pod silnym wpływem narkotyków lub w stanie nieprzytomności, możliwe jest jednak odwiedzanie się podczas snów. Podczas pierwszych odwiedzin sensates używają swojego własnego języka, zanim się zaadaptują.

Dzielenie się Edytuj

Dzielenie się polega na dostępnie sensates z tej samej gromady do wiedzy, języka i umiejętności pozostałych jej członków, jak np. sztuk walki.

Znani sensates Edytuj