FANDOM


Gromada 88

Gromada 8/8

Gromady, znane także jako węzły – grupy tworzone przez sensates. Liczba członków nie jest ściśle określona, mogą być to małe jednostki, liczące dwie czy trzy osoby, jak i duże, liczące od dziesięciu do dwunastu osób.

Gromada „odradza się”, kiedy sensate będący jej „rodzicem” aktywuje połączenie, jakie występuje pomiędzy członkami gromady od urodzenia. „Rodzic” jest jedyną osobą zdolną komunikować się z członkami gromady nie będąc jej członkiem i bez wcześniejszego kontaktu wzrokowego.

Po ustanowieniu połączenia więź pomiędzy sensates z czasem zacieśnia się, aż do momentu, kiedy wszyscy członkowie gromady mogą bez problemu odwiedzać się wzajemnie i rozumieć, nawet jeśli nie posługują się tym samym językiem. Chociaż sensates mogą odwiedzać się wzajemnie bez względu na to, do jakiej gromady należą, tylko członkowie tej samej gromady mogą dzielić ze sobą umiejętności, język i wiedzę. Sensate składający wizytę innemu przemawia głosem w swojej głowie, z kolei odwiedzany wygląda, jakby mówił sam do siebie.

Znane gromady Edytuj